بایگانی برچسب: s

یلن برای ایجاد حداقل شرایط مالیاتی جهانی فشار می آورد

مالیات های بالاتر شرکت ها بخشی اساسی در پرداخت بسته زیرساختی 2 تریلیونی دلاری رئیس جمهور بایدن است. برای جلوگیری از آسیب دیدگی شرکت های چند ملیتی آمریکایی ، دولت در حال لابی برای سایر کشورها است تا طبقه مالیات خود را متعهد کنند.

روز دوشنبه ، جانت یلن ، وزیر خزانه داری در یک سخنرانی در شورای امور جهانی شیکاگو ، بازگشت به چند جانبه گرایی را پس از چهار سال انزواگرایی دیپلماتیک و اقتصادی ، اعلام کرد. یلن گفت: “آمریکا ابتدا هرگز نباید به معنای آمریکا باشد.”

ادامه خواندن یلن برای ایجاد حداقل شرایط مالیاتی جهانی فشار می آورد