بایگانی برچسب: s

بایدن در مورد ارزش واکسن پیشرفت می کند ، اما برخی از رهبران محلی تصویری متفاوت ارائه می دهند

Illustration of hands of diverse skin tones grabbing a large vaccine syringe.

 

هنگامی که Covid-19 به دیترویت برخورد کرد ، اسقف ادگار وان مجبور شد محل مقدس خود را که کلیسای بزرگوار دوم Ebenezer بود ، ببندد.

وظیفه او استفاده از صدای خود برای تبلیغ نه تنها کلام خدا بلکه همچنین جاذبه ویروس کرونا بود.

ادامه خواندن بایدن در مورد ارزش واکسن پیشرفت می کند ، اما برخی از رهبران محلی تصویری متفاوت ارائه می دهند