بایگانی برچسب: s

تهران دربرابر همه حوادث آسیب‌پذیر است

هوای سالم

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران معتقد است: تهران تقریبا در برابر همه حوادث آسیب پذیر خواهد بود، چرا که مشخصه های آسیب‌پذیری در تهران زیاد است.

ادامه خواندن تهران دربرابر همه حوادث آسیب‌پذیر است