بایگانی برچسب: s

دسترسی بیش از ۵۵ هزار روستا به تلفن طی ۴۰ سال اخیر

دسترسی بیش از ۵۵ هزار روستا به تلفن طی ۴۰ سال اخیر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: قبل از انقلاب ۳۱۲ روستا به تلفن دسترسی داشتند در حال حاضر این رقم به بیش از ۵۵ هزار روستا رسیده است.

ادامه خواندن دسترسی بیش از ۵۵ هزار روستا به تلفن طی ۴۰ سال اخیر