دسته‌ها
آخرین اخبار

روایت صاحبان کسب و کار از ضعف و قوت برنامه اشتغال روستایی

روایت صاحبان کسب و کار از ضعف و قوت برنامه اشتغال روستایی

دو سال پس از اجرای برنامه اشتغال روستایی و به بار نشستن بخشی از ظرفیت کسب و کارها در این مناطق، صاحبان مشاغل بهترین قضاوت‌کنندگان برای داوری این برنامه و البته طرح موانع پیش رو هستند.

دسته‌ها
آخرین اخبار

وزارت کشور تعامل خوبی با شورای نگهبان دارد

وزارت کشور تعامل خوبی با شورای نگهبان دارد

فردیس- وزیر کشور گفت: تعامل مطلوبی بین وزارت کشور با شورای نگهبان وجود دارد و نکته مهم در شرایط کنونی، مشارکت مردم است.