ترویج حجاب ممکن است، اگر بخواهیم!

ترویج حجاب ممکن است، اگر بخواهیم!

در حالی که بسیاری از مسئولان ناامید از تبلیغ و ترویج امر حجاب هستند، مردم عرصه را خالی نکرده‌ و با کارهای هنری و فرهنگی باکیفیت نشان داده‌اند که ترویج حجاب ناممکن نیست.

ادامه خواندن ترویج حجاب ممکن است، اگر بخواهیم!

اولین شوک شفر به استقلال/ ستاره آبی‌ها در راه پیوستن به بن‌یاس

اولین شوک شفر به استقلال/ ستاره آبی‌ها در راه پیوستن به بن‌یاس

سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال اولین شوک به این تیم را بعد از جدایی اش وارد می‌کند.

ادامه خواندن اولین شوک شفر به استقلال/ ستاره آبی‌ها در راه پیوستن به بن‌یاس

آموزش عمومی کشور نیاز به تحول جدی دارد

آموزش عمومی کشور نیاز به تحول جدی دارد

وزیر سابق آموزش و پرورش نظام بودجه‌ریزی فعلی را مانعی پیش روی پیشرفت آموزش می‌داند و معتقد است برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش، دروس باید با نیازهای به روز دانش آموزان همسو باشد.

ادامه خواندن آموزش عمومی کشور نیاز به تحول جدی دارد

آمریکا بار دیگر به دست خود منزوی شد

آمریکا بار دیگر به دست خود منزوی شد

سخنگوی وزارت خارجه در توئیتی به جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد و تاکید کرد: شکستی دیگر برای آمریکا در مضحکه شورای حکام آژانس آمریکا؛ بار دیگر به دست خود منزوی شد.

ادامه خواندن آمریکا بار دیگر به دست خود منزوی شد